Základní informace pro oznamovatele

  1. Úvod
  2. Whistleblowing

Základní informace pro oznamovatele protiprávního jednání
Whistleblowing system

Společnost Artisan Dřevoprodej s.r.o.

Ochrana oznamovatelů vychází z evropské Směrnice 1, která vymezuje oblasti, jejichž porušení lze oznamovat v chráněném režimu. Nezáleží na tom, zda dané porušení naplňuje skutkovou podstatou přestupku trestného činu nebo zda se jedná o nesplnění zákonných povinností.

Společnost Artisan Dřevoprodej s.r.o. proto zřídila na základě českého zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) vnitřní oznamovací systém. Pro podání oznámení o možném protiprávním jednání se můžete obrátit na níže uvedené příslušné osoby, které primárně přijímají a zkoumají důvodnost oznámení a následně navrhují opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu.

Oznámení může podat každá osoba, která se v souvislosti s prací anebo jinou obdobnou činností pro společnost Artisan Dřevoprodej s.r.o.  dozvěděla o protiprávním jednání, ať už je v základním pracovněprávním vztahu nebo osoba vykonávající pro ni dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž, případně se u ní ucházela o práci nebo jinou obdobnou činnost. Společnost Artisan Dřevoprodej s.r.o. v souladu s ustanoveními § 9 odst. 2 písm. a) a písm. b) bod 3 zákona vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost Artisan Dřevoprodej s.r.o. nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení lze podat:
1. E-mailem

Písemně prostřednictvím níže uvedeného e-mailu.
E-mail: oznameni@artisan.cz

2. Poštou
Písemně zasláním na poštovní adresu Artisan Dřevoprodej s.r.o., Straky 254, 289 25 Straky. Při využití tohoto způsobu podání, uveďte na obálku: „NEOTVÍRAT – pouze k rukám příslušné osoby“.

3. Ústně
Osobně na základě žádosti o schůzku v přiměřené lhůtě. Pro sjednání osobního podání nás kontaktujte na níže uvedené e-mailové adrese nebo telefonicky.
Příslušnými osobami podle zákona č. 171/023 Sb., o ochraně oznamovatelů jsou pro společnost Artisan Dřevoprodej s.r.o.:

Tomáš Ehrenberger
Tel.: 774 751 078
E-mail: ehrenberger@artisan.cz

Ivana Kadlecová
Tel.: 778 001 702
E-mail: kadlecova@artisan.cz

E-mailové adresy příslušných osob slouží výlučně ke sjednání schůzky pro osobní oznámení, nikoliv k podání oznámení.

Máme 20 let zkušeností v oblasti dřeva. Ochotně a profesionálně poradíme s čímkoliv.
Nabízíme kvalitní zboží za nejnižší možné ceny, poradenství a osobní odběr na 11 + 6 výdejních míst po ČR.
Poskytujeme zajímavé slevy, dárky a rabaty pro živnostníky a stavební firmy.
Hurikán terasy Hurikán terasy