Reklamace

  1. Úvod
  2. Vše o nákupu
  3. Reklamace

Reklamace probíhají dle reklamačního řádu

Reklamace jsou uplatňovány u prodávajícího na adrese ARTISAN DŘEVOPRODEJ s.r.o., Straky 254 – Straky 289 25 v pracovní dny od 7:00 hod do 15:30 hod., nebo elektronicky na info@artisan.cz

Prodávající vám po vyřízení reklamace vystaví potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace (dále jen „reklamační protokol“). Dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu nese na své náklady a nebezpečí kupující. Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy, a to předložením dokladu o nákupu – daňový doklad, podrobně popsat vadu zboží, nejlépe přiložit i fotografie poškození, a zanechat e-mailový nebo telefonní kontakt. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, pokud možno i zabaleno v původním obalu.

Na co se záruka nevztahuje?

Záruka se nevztahuje na vadu zboží, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným zacházením - neodborným nebo nešetrným zacházením a skladováním, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením a  živelními pohromami.

Doba vyřízení reklamace

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do pěti (5) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená a podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Více informací naleznete v našich obchodních podmínkách.

Máme 20 let zkušeností v oblasti dřeva. Ochotně a profesionálně poradíme s čímkoliv.
Nabízíme kvalitní zboží za nejnižší možné ceny, poradenství a osobní odběr na 11 + 6 výdejních míst po ČR.
Poskytujeme zajímavé slevy, dárky a rabaty pro živnostníky a stavební firmy.
Hurikán pergoly Hurikán pergoly