ADLER Pullex Renovier Grund - renovační barva 2.5 l Béžová 50236

 1. Úvod
 2. Barvy laky
 3. Barvy laky na exteriéry
 4. ADLER Pullex Renovier Grund - renovační barva 2.5 l Béžová 50236
Kód zboží: adpure02500bezo

Skladem v e-shopu

U vás do 23.07.

Dostupnost:
E-shop 5 a více ks

+420 608 404 088

Volejte denně 8 - 22 hodin nebo pište na info@artisan.cz

Cena dopravy: 110 Kč nebo od 69 Kč na 23 786 místech po celé ČR.

+

1 835,57 Kč s DPH

1 517,00 Kč bez DPH

Spočítejte si kolik balení potřebujete

m2

Další varianty produktu

ADLER Pullex Renovier Grund - renovační barva 0.75 l Béžová 50236 ADLER Pullex Renovier Grund - renovační barva 0.75 l Béžová 50236 Mícháme na počkání 644,93 Kč s DPH za ks Ukázat variantu
ADLER Pullex Renovier Grund - renovační barva 5 l Béžová 50236 ADLER Pullex Renovier Grund - renovační barva 5 l Béžová 50236 Mícháme na počkání 3 582,81 Kč s DPH za ks Ukázat variantu

Parametry

typ barvy míchaná
typ produktu barva
velikost balení 2.5 l
barva béžová
odstín béžový

Hodnocení odborníka

 • Chrání před zamodráním, dřevokaznými houbami a napadením hmyzem.
 • Výborné impregnační účinky.
 • Zesvětluje zašedlé dřevo.
 • Nesmí přijít do kontaktu s potravinami a krmivy.
 • Nevhodná do interiéru.
 • Nutné přetřít vhodným koncovým nátěrem, např. Pullex Top-Lasur nebo Pullex Color.
Soňa Plachá

Soňa Plachá, 5 let zkušeností

specialista na barvy a montážní materiál

Základní renovační barva skvěle chrání dřevo před hmyzem, modráním a houbami

 • Určená do exteriéru pro renovaci značně opotřebených dřevěných povrchů.
 • Vhodná na dřevěné domky, přístřešky, balkony, okna, okenice, vrata nebo dřevěná obložení.
 • Neobsahuje aromáty a je připravena ihned k použití.
 • Barva má výborné impregnační a krycí vlastnosti.
 • Obsahuje látky s biocidními účinky, které dřevo chrání před:

1. Zamodráním.
2. Dřevokaznými houbami.
3. Napadením hmyzem.

Výborná volba pro obnovení a zesvětlení starých a zvětralých dřevěných povrchů

 • Sjednocuje povrch starého, silně zvětralého dřeva.
 • Zesvětluje a rozjasňuje zašedlé dřevo.
 • Vhodná pro renovaci lazur i krycích nátěrů.
 • Základní renovační barvu přetřete vhodným koncovým nátěrem, např. Pullex Top-Lasur, Pullex Fenster-Lasur nebo Pullex Aqua Color

Artisan TIP - Pečlivě odstraňte staré nátěry a zašedlá zvětralá místa, aby se renovační barva lépe vsákla do dřeva.

Renovační barvu nepoužívejte na dřevo v přímém kontaktu s potravinami

 • Nehodí se pro ošetření dřevěných povrchů, které přijdou do styku s potravinami, krmivem pro zvířata a dlouhodobým kontaktem s pokožkou.
 • Nepoužívejte v interiéru, zejména pak v obývacích pokojích nebo ložnicích.
 • Ošetřené dřevo nesmí být v kontaktu s půdou nebo s povrchovými či podzemními vodami.
 • Neošetřujte renovační barvou dřevo určené na stavbu sauny nebo včelích úlů.

Práci s barvou zvládne každý řemeslník i kutil

 • Okolní teplota při natírání a teplota povrchu by neměla spadnout pod +5 °C.
 • Natíraný povrch musí být suchý, čistý a bez námrazy.
 • Odstraňte zvětralé, zašedlé dřevo a staré zbytky nátěrů za pomoci drátěného kartáče a přebruste brusným papírem P60 - 100.
 • Povrch řádně očistěte od prachu a jiných nečistot.
 • Barvu neaplikujte stříkáním a vždy ji přetřete vhodným koncovým nátěrem, např. lazurou Pullex Aqua-Color nebo barvami Pullex Color.
 • Zabraňte zaschnutí barvy v silných vrstvách, případně zbruste zrnitostí P220.
 • Renovace dřevěných povrchů vyžaduje zkušební nátěr.
 • Výsledný efekt se odvíjí od množství renovační barvy ve dřevě, typu a kvality dřeva a míry jeho vysušení.

1. Po otevření plechovky tekutý obsah pečlivě promíchejte.
2. Připravena ihned k použití, v případě potřeby lze zředit ředidlem Adler Adlerol.
3. Naneste 1x vydatnou vrstvu pomocí štětce.
4. Velmi savá místa dřeva natřete 2x způsobem tzv. “mokrý do mokrého”.
5. Doba schnutí je zhruba 12 hod. v závislosti na síle nátěru, typu dřeva a vlhkostních a teplotních podmínkách.
6. Po zaschnutí proveďte lehký mezibrus.
7. Přetřete po 12 hod. rozpouštědlovým krycím lakem, např. Pullex Top-Lasur nebo Pullex Color, po 48 hod. vodou ředitelným krycím lakem, např. Pullex Aqua-Color nebo jiným vhodným vrchním nátěrem.
8. Nářadí použité při práci ihned po skončení omyjte ředidlem.

Vydatnost renovační barvy na dřevo

 • Z 1 litru ošetříte zhruba 8 - 12 m2.
 • Spotřeba barvy závisí na druhu dřeva, jeho opracování a absorpční schopnosti.
 • Přesné množství zjistíte podle zkušebního nátěru.

Grafický nákres k ADLER Pullex Renovier Grund

Půjčíme vám vzorník barevností, ať je vaše rozhodování jednodušší

 • Za zálohu vám půjčíme vzorník a pošleme ho poštou do druhého dne spolu s obálkou na zpětné vrácení. Po obdržení vzorníku vám zálohu hned vrátíme.
 • Více se o naší službě dozvíte na stránce Půjčujeme a rozdáváme vzorníky.

Renovační barvu Adler Pullex Renovier Grund dodáváme v těchto baleních

ADLER Pullex Renovier Grund renovační barva v objemu 0.75 l, 2.5 l a 5l

Jak o nevyužitý ochranný impregnační základní nátěr na dřevo pečovat?

 • Skladujte plechovku důkladně uzavřenou v originálním obalu.
 • Chraňte před mrazem a přímým slunečním světlem.
 • Můžete malý zbytek nevyužité barvy přelít do menší nádoby, aby se zabránilo rosolovatění, ale nezapomeňte ji řádně označit.

Po použití doporučujeme pracovní nástroje hned očistit

Barvy, oleje, lazury a laky skladem na e-shopu odesíláme ihned

 • Zboží, které máme skladem na e-shopu, odesíláme ihned.
 • K zasílání drobných zásilek (barvy, spojovací materiál, nářadí, tmely, pěny, lepidla) používáme dopravní společnost, která vám zásilku dopraví až domů nebo na stavbu.
 • Zboží vám také můžeme zaslat na jedno ze 7 tis. výdejních míst, podle vašeho výběru a vy si ho osobně vyzvednete.
 • Informace o přepravě nebo vyzvednutí jsou na stránce Doprava.

Zboží, které posíláme, pečlivě balíme

 • Plechové nádoby na barvy jsou křehké a snadno se promáčknou, proto zboží pečlivě balíme. Menší plechovky do kartonu a větší plechovky do bublinkové fólie.

Pečlivě zabalené zboží

Proč uživatelé nakupují barvy na našem e-shopu?

 • Jsme největšími prodejci barev, laků, olejů a příslušenství ADLER. Tuto značku prodáváme již několik let jak na našem e-shopu, tak v kamenných prodejnách.
 • Sami tyto výrobky používáme při montážích, tudíž máme vyzkoušeno, že fungují.
 • Maximálně zásobená vzorkovna v Praze Uhříněvsi.
 • Garantujeme, že u nás barvy neleží skladem dlouho.
 • Na každé naší prodejně není vždy celá nabídka barev jako na e-shopu, ale pokud je produkt skladem na e-shopu, můžeme vám jej převézt na jakoukoliv prodejnu.
 • Jsme vám k dispozici na zákaznické lince denně i o víkendu - mobil a chat.

Pro zaregistrované stavební firmy a řemeslníky máme tyto výhody:

 • Bezplatné zaškolení a další pravidelná školení od výrobců barev.
 • Vybavíme vás vzorníky barev, olejů, laků a vosků většiny značek, co nabízíme.
 • Sleva na každý produkt barev pro zaregistrované firmy.

Technické dokumenty

 • Před použitím si prostudujte informace k produktu, najdete je v technických listech.
 • Tento přípravek obsahuje nebezpečné látky, více informací najdete v bezpečnostních listech.
 • Hadříky a další pracovní pomůcky nasáknuté olejem ihned po použití namočte do vody nebo uložte do protipožární odpadové nádoby a zlikvidujte. Předejdete tak možnému samovznícení.

Bepečnostní upozornění
Hořlavé látky
Signální slovo (CLP čl. 20)
 • Varování
Informace o nebezpečnosti (věty H)
 • (H226) Hořlavá kapalina a páry.
 • (H412) Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P)
 • (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • (P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • (P233) Uchovávejte obal těsně uzavřený.
 • (P240) Uzemněte obal a odběrové zařízení.
 • (P241) Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/…/zařízení do výbušného prostředí.
 • (P242) Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.
 • (P243) Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
 • (P273) Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • (P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • (P303+361+353) PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • (P403+235) Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
 • (P501) Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

Dopravu menších balíků zajišťujeme pomocí dopravní společnosti nebo si zásilku vyzvednete osobně až na 15.000 místech po ČR

Drobné zboží a montážní materiál vám rychle doručí naši smluvní dopravci. Jedná se o:

Doprava drobného zboží k vám domů nebo na stavbu

 • Balík po celé ČR až k vám domů nebo na stavbu.
 • Cena dopravy činí 110 Kč.
 • Cena za dobírku činí 40 Kč.
 • Zásilku můžete sledovat z pohodlí domova či z mobilu v práci.
 • Cena dopravy začíná od 110 Kč.
 • Cena za dobírku činí 40 Kč.
 • Cena dopravy činí 110 Kč.
 • Cena za dobírku činí 40 Kč.

Osobní odběr barev a montážního materiálu - přes 15 000 míst k vyzvednutí

 • Zboží si vyzvednete na prodejně, kde je skladem. Tuto informaci najdete v e-shopu přímo u konkrétního produktu vedle fotky.
 • Zboží, které je skladem v e-shopu, dopravíme na prodejnu, kterou máte nejblíže.
  Poplatek za převoz barev a montážního materiálu činí 99 Kč včetně DPH.
 • Po celé ČR je 5 000 výdejních míst. Nejbližší pobočku najdete cestou z práce nebo u obchodních center.
 • Cena dopravy začíná od 69 Kč.
 • Cena za dobírku činí 40 Kč..
 • Úložní doba do 7 dnů s možností prodloužení až na 21 dnů (přes SMS).
 • Pošta má v celé ČR přes 3 100 poboček. Balíkona přes 222 výdejních míst.
 • Vyzvednout může i 3. osoba, které poskytnete předávací kód.
 • Cena dopravy je 110 Kč.
 • Cena za dobírku činí 40 Kč.
 • Po celé ČR přes 3 000 výdejních míst.
 • Cena dopravy začíná od 79 Kč.
 • Cena za dobírku činí 40 Kč.
 • Úložní doba do 7 dnů.

Drevomateriál privezieme z predajne Brno na Slovensko

 • Za paušálny poplatok vám privezieme drevomateriál našími autami.
 • Paušálny poplatok je 49 EUR vrátane DPH.
 • Uprednostňujeme platbu kartou. Platba v hotovosti možná po predchádzajúcej dohode s predajňou Brno.
 • Expedícia drevomateriálu k vám prebieha zo skladu v Brne.
 • Naši vodiči sú preškolení a majú skúsenosti s tým, ako manipulovať s naším materiálom. Ochotne vám pomôžu s vykládkou tovaru za prvé uzamykateľné dvere.
 • Pre dohodnutie dopravy na Slovensko napíšte na e-mail: brno@artisan.cz alebo volajte na tel. +420 608 182 473.
 • Dopravu možno dojednať aj cez kontaktný formulár.

Doprava drevomateriálu sa vzťahuje na tieto lokality:

Lokality, do kterých zavážíme dřevomateriál z prodejny Brno

Pre registrované firmy a živnostníkov máme zľavu

 • Registráciu urobíme radi za vás. Stačí, keď nám pošlete vaše firemné údaje.

Všetkým registrovaným firmám ponúkame:

 • Zľavu na všetky výrobky z našej ponuky, ktoré už nie sú v akcii.
 • Aktuálna mesačná akcia na vybrané výrobky.
 • Ak máte akúkoľvek otázku, neváhajte nás kontaktovať na telefónném čísle +420 608 404 088 denne 8–22 hodín alebo píšte na e-mail info@artisan.cz kedykoľvek.

Je vám 60+? Nakupujte so zľavou
Každý zaregistrovaný senior nad 60 rokov u nás nakúpi s výhodami!

Výhody registrácie

 • Zľava na materiál
  Tú dostanete automaticky po prihlásení na každý materiál, ktorý nie je v akcii.
 • Pomoc asistentky na telefóne
  S objednávkou cez internet (e-shop) vám radi pomôžeme. Zavolajte a povedzte, čo a v akom množstve potrebujete objednať.
 • Objednávku dovezieme na miesto, kam potrebujete
  Naši šikovní a ochotní vodiči vám tovar vyloží z auta za prvé uzamykateľné dvere, stačí sa dohovoriť.

Firmy a živnostníci u nás nakupují levněji

 • Slevy počítáme z cen uvedených na e-shopu.
 • Zaregistrujte se jako firma. Ceny, které se vám zobrazí, jsou již ceny po slevě.
 • Potřebujete poradit? Zašlete nám jednoduchou poptávku a IČ vaší firmy na: info@artisan.cz nebo nám zavolejte na zákaznickou linku: 608 404 088, kde jsme denně od 8 do 22 hod.

Je vám 60+? Využijte výhody pro seniory

 • Každý zaregistrovaný senior nad 60 let u nás nakoupí se slevou. 
 • Slevu na každý materiál, který není v akci, dostanete automaticky po přihlášení.
 • Podrobnější informace najdete na stránce Slevy pro seniory.
 • Pomůžeme vám s objednávkou i s registrací. Zavolejte nám 608 430 726.

Slevy pro koncové zákazníky

 • Jste koncový zákazník, ale odebíráte naše zboží ve velkém? Pak i pro vás máme připraveny zajímavé ceny! 
 • Zašlete nám jednoduchou poptávku na: info@artisan.cz
Máme 20 let zkušeností v oblasti dřeva. Ochotně a profesionálně poradíme s čímkoliv.
Nabízíme kvalitní zboží za nejnižší možné ceny, poradenství a osobní odběr na 11 + 6 výdejních míst po ČR.
Poskytujeme zajímavé slevy, dárky a rabaty pro živnostníky a stavební firmy.
Hurikán terasy Hurikán terasy